Ändringar av handicapsystemet 2012

Några viktiga ändringar har gjorts i det handicapsystem som vi nu tillämpar i Sverige. Vi har kommit närmare det generella europeiska systemet EGA Handicap System. Det dokument som styr handicapsystemets tillämpning är EGA:s generella regler kompletterade med svenska tillämpningsregler där EGA lämnarutrymme för sådana.

Ett par viktiga ändringar beskrivs nedan.

CBA ersätter 10%-regeln i tävling
Den gamla 10%-regeln har tagits bort i anslutning till tävling och ersätts av CBA (Computed Buffer Adjustment). CBA innebär att buffertzonerna nu är flytande. En tävlingsdag då banan spelas lättare än normalt kommer den undre gränsen i handicapzonen att vara högre än normalt och likaså den övre. Det innebär att man får höjt hcp fastän man spelat bättre än den normalt lägsta poängen i sin handicapklass.  Å andra sidan kan 36 poäng i en tävling där poängtalen är lägre än förväntat innebära en sänkning – man har spelat klart bättre än de flesta medtävlande - medan 36 poäng i en annan tävling precis som idag innebär att HCP är oförändrat.

Beräkning och överföring av CBA sker efter tävling på motsvarande sätt som den gamla 10%-regeln. Information om  CBA-värde och aktuell buffertzon för en tävling som du spelat kan du se i Min HCP på Min Golf.

Vid spel av handicapgrundande sällskapsronder gäller samma buffertzoner som tidigare oavsett hur lätt eller svårt banan spelas.

Slopad begränsning av årlig handicaphöjning
Begränsningen att höjning endast kan ske med 2,0 under ett kalenderår gäller inte längre från och med i år.

Samarbetspartners

Sjösted Info
sharpLogo
Erip web

Skerike Golfklubb

Kävsta
725 93 Västerås
klubben@skerikegk.se
Kansli: 021-510 80
E-post kansli@skerikegk.se
Reception/Shop: 021-510 80
Golfrestaurang: 021-510 80

Öppettider

Shop/reception
Stängd
Kansli
Mån-tor 09:00-15:00
Restaurang
Stängt för säsongen 2017

Speciella helger kan ha andra öppettider. Se hemsida och Facebook
Copyright © 2013-17, Skerike Golfklubb , Västerås, Sweden | Designed by ActionWave Development AB, Västerås | Frontlight